Mer glädje på LinkedIn – skrattreaktionen

Nu blir det ännu roligare att vara på LinkedIn!

En utmaning för många att vara aktiva på LinkedIn är att de tycker det ”är tråkigt”. De ser kanske alldeles för mycket stel corporate communications istället för inspirerande, upplyftande, roliga och insiktsfulla inlägg från personer som är relevanta för dem…

Nu införs skrattreaktionen på LinkedIn – alltså att vi inte bara trycker på ”gilla”, ”fira, ”support”, ”älska”, ”insiktsfullt” och ”nyfiken” utan nu även mer skratt  (känns inte nyfiken-reaktionen f.ö ganska negativ?). Är det inte fantastiskt? Mer glädje och humor, om än i kombination med affärsmässighet, och helst utan att det blir ”pajigt”.

Härligt!

Tips! Humor är ju (nästan) alltid trevligt, men tänk på att t.ex. ironi kan ha sina utmaningar i skrift. Är det ironi, var gärna tydlig i sådana fall med emojis, så det inte feltolkas 😉

Snabbanslutning