Hur funkar taggningar på LinkedIn?

Ja, hur ska man egentligen tänka när det kommer till att tagga personer på LinkedIn?

En del tror att ”ju fler jag taggar, desto mer synlighet får jag”.

Det är inte sant. Du ska tagga personer (alltså med @namn namnsson, så att det blir blått) om du vet, eller tror, att inlägget är relevant eller intressant för dem. Det kan vara en kollega eller en kund som du vill lyft fram, eller göra dem observant på något, eller be om deras perspektiv.

Men!

I ett inlägg, håll det till 3–5 personer. Och tagga inte personer hela tiden.

Sett till visningar, så hjälper inte taggningen i sig, utan det är först när personer som blivit taggade – gillar eller kommenterar på inlägget, som det ger synlighet mot deras nätverk.

Snabbanslutning