Ledere på LinkedIn 2 måneder

  Pris:
  fra 19 995 kr
  kursens längd:
  2 måneder
  Beskrivning:

  Å være leder innebærer å vise forståelse for og kunnskap om gruppen du leder. Bedrifter som velger å samarbeide med LinkedIn, oppnår større suksess på plattformen med ledere som forstår sin rolle og hvordan du som leder løfter gruppen og får alle til å jobbe mot samme mål med struktur, kunnskap og forretningssans.

  Hos Linkedcoach analyserer vi lederens kunnskap om og erfaring med LinkedIn før vi anbefaler lengden på coachingen. Vi tilbyr 1-3 måneder der du som leder lærer hvordan du kan lede teamet fremover på LinkedIn og skape en bærekraftig og langsiktig måte å jobbe på for alle deltakerne.

  Vi kommer blant annet til å samarbeide med
  – Grunnleggere på LinkedIn
  – Tonefall for ledere
  – Samarbeid i gruppen
  – Arbeid med statistikk for å måle gruppen
  – Konvertering, drivkraft mot virksomheten
  – Social Selling, få de du leder til å jobbe smart
  – Innholdsstøtte, hva og hvordan skrive?
  – Merkevaren din på plattformen
  – Lederens oppgave
  – Din aktivitet knyttet til rekkevidde
  – Samarbeid på LinkedIn
  – Video (å tenke på)
  – Fordeler med ulike formater
  – Oppsøkende virksomhet, hva bør vi fokusere på
  – Inngående forståelse av algoritmene

  Kontakt oss

   Snabbanslutning