The difficulty of finding topics to write about on LinkedIn, a fear of writing wrong (do not write about the content card :)

Lorem Ipsum Àr helt enkelt en dummy text frÄn tryckeri- och sÀttningsindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummytext Ànda sedan 1500-talet, dÄ en okÀnd tryckare tog ett pentry av typ och förvrÀngde det för att göra en typprovbok. Den har överlevt inte bara fem Ärhundraden, utan ocksÄ sprÄnget till elektronisk sÀttning, förblir i stort sett oförÀndrad. Det blev populÀrt pÄ 1960-talet med lanseringen av Letraset-ark som innehöll Lorem Ipsum-passager, och mer nyligen med programvara för desktop publishing som Aldus PageMaker inklusive versioner av Lorem Ipsum.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *